Nummer #1

Alltid nöjda kunder

Ledande inom

Ytbehandlingslösningar
  • Köpmansbergsvägen 3, 824 50 Hudiksvall, Sverige
  • +46 (0) 735 10 33 33

Nummer #1

Alltid nöjda kunder

Ledande inom

Ytbehandlingslösningar

Allmänt om rostskydd

Ett bra rostskydd ger en förlängd livslängd

Korrosion av stål är en elektrokemisk process, som kräver att metall har kontakt med vatten och syre. Saknas något av dessa tre element så kan inte korrosion uppstå. Somliga miljöer är således mer utsatta än andra och därför klassar vi in målningssystem att klara olika korrosivitetsklasser.

Marina och tropiska miljöer är särskilt utsatta. I synnerhet där saltvatten är en del av omgivningen. En inomhusmiljö i ett land som Sverige där den relativa luftfuktigheten sällan tar sig över 60% är däremot förenat med låg korrosionsbenägenhet.

En stålbro, stålstomme eller ett vindkraftverk till sjöss har alltså helt olika förutsättningar att klara sig undan rostangrepp, men med en bra rostskyddsmetod, anpassad efter omgivningen, så kan man förlänga livslängden på en stålkonstruktion otroligt länge, givet att man investerar i kontinuerliga underhåll. Att ägna sig åt återkommande underhåll på rostskyddssidan har dessutom visat sig vara en mycket effektiv besparing i det långa loppet. Sådana underhållsåtgärder kan vara exempelvis rostskyddsmålning eller förzinkning.

F Steel Painting tillhandahåller pulvermålning upp till korrosivitetsklass C4 Hög. Våtmålning sker i den helt nya anläggningen precis intill, där våra Frosio Level III inspektörer ser till att kvalitet och leveransprecision efterlevs.

Top