img1

Ett bra rostskydd
ger förlängd livslängd!

Läs mer
img3

Inte bara funktion.

Det skall vara snyggt att se på också.

Läs mer
img2

Vi tar oss an
stora projekt.

Och små projekt…

Läs mer

Om Oss

Genom sin ägarstruktur är F Steel Painting Hudiksvall AB nära besläktat med FSP Finnish Steel Painting Oy, med säte i Helsingfors. Koncernen är ett av Europas ledande företag inom rostskydd- och ytbehandlingstjänster. Företagsgruppen omsätter runt 240 MSEK och sysselsätter ca 240 anställda.

F Steel Painting Hudiksvall AB föddes genom ett gemensamt krafttag från en grupp individer på FSP For Surface Protection och ROPH Invest. Vår gemensamma strävan att höja nivån på regionens ytbehandlingstjänster drog igång i september 2015 och har sedan dess varit en framgångssaga.

”Vi verkar för att, tillsammans med regionens industrier, bidra till utveckling och kvalitetshöjning. Vi vill tillföra förbättringar avseende leveransprecision, miljö och långsiktig hållbarhet för slutkunden. Tillsammans kan vi höja konkurrenskraften för det regionala näringslivet.”

F Steel Painting Hudiksvall AB erbjuder i dagsläget pulvermålning i den moderna anläggningen invid Köpmanberget. Våra kunder är bl.a. leverantörer till skogsindustrin, lego-tillverkare och smeder. Ur pulverlinan levererar vi med kvalitet som ledord, och kan med goda vitsord erbjuda målning i korrosionsklass C4 Hög.